komplementarita bazí

též párování bazí, angl. base complementarity / base pairing, schopnost bazí nukleových kyselin vytvářet pomocí vodíkových můstků 
komplementární dvojice (A-T, A-U a G-C). Tato vlastnost je základem jejich funkce při uchovávání, předávání a realizaci genetické informace v procesech replikace, transkripce a translace. Komplementarita bazí je využívána i pro stabilizaci prostorové struktury nukleových kyselin (dihelixů DNA, rRNA a tRNA). 


» Biochemický slovník