kompartmenty

angl. compartments, v biologii části systému oddělené od ostatních definovaným rozhraním. Z hlediska celého organismu považujeme za jeden kompartment např. krevní řečiště, obsah žaludku či dvanáctníku, mozkomíšní mok, oční sklivec apod. Buněčné kompartmenty eukaryotních buněk jsou části buňky (viz organely) oddělené od ostatního prostoru (cytosolu) biologickou membránou, která zajišťuje selektivní komunikaci kompartmentu s okolím. Patří sem např. mitochondrie, chloroplasty, thylakoidy, lysosomy, peroxisomy, vakuoly a endoplasmatické retikulum, za samostatný kompartment je samozřejmě považován i cytosol. Buněčné kompartmenty obvykle obsahují různou enzymovou výbavu, což umožňuje paralelní průběh různorodých metabolických dějů a jejich regulaci. Tak např. glukosa je v cytosolu účinně aktivována převedením na glukosa-6-fosfát (katalýza enzymem hexokinasou, EC 2.7.1.1), opačná reakce, totiž hydrolýza glukosa-6-fosfátu na glukosu (glukosa-6-fosfátfosfatasa, EC 3.1.3.9) probíhá v endoplasmatickém retikulu.

» Biochemický slovník