kofaktory enzymů

angl. enzyme cofactors, nízkomolekulární struktury uplatňující se při enzymových reakcích; bez jejich přítomnosti by reakce neprobíhala. Do této skupiny látek patří:

» Biochemický slovník