koenzym A

angl. coenzyme A, zkr. HSCoA nebo CoA, koenzym, na jehož skupinu SH se mohou thioesterovou vazbou vázat zbytky organických
kyselin (acyly), čímž jsou aktivovány pro transacylační reakce (např. glycerol-3-fosfát + acyl-CoA → 1-acylglycerol-3-fosfát + CoA, glycerol-3-fosfát-O-acyltransferasa, EC 2.3.1.15). Významným rysem acyl-CoA je to, že vodíkové atomy na uhlíku C2 acylu (v β-poloze) jsou aktivovány; může zde probíhat řada reakcí jako dehydrogenace při β-oxidaci mastných kyselin (acyl-CoA-dehydrogenasa, EC 1.3.8.1, 1.3.8.7, 1.3.8.8) či kondenzace připojením acetylu z acetyl-CoA k oxalacetátu (vznik citrátucitrátovém cyklu, citrátsynthasa, EC 2.3.3.1). Vitaminovým prekursorem CoA je pantothenová kyselina; cysteamin a β-alanin jsou biogenní aminy. Za objev koenzymu A a jeho úlohy v intermediárním metabolismu získal roku 1953 F. Lipmann Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník