kodon

angl. codon, trojice (triplet) po sobě následujících ribonukleotidů v řetězci molekuly mRNA; lze jej považovat za jednotku genetické informace (viz genetický kód). Při syntéze bílkovinných genových produktů (viz translace) kodon určuje (kóduje) zabudování určitého druhu aminokyseliny do rostoucího polypeptidového řetězce. Trojice nukleotidůmRNA však může plnit i další funkce (viz kodon iniciační a terminační). Tento termín se užívá i pro kódující trojici deoxyribonukleotidů v řetězci DNA. Srovnej antikodon.

» Biochemický slovník