katalog enzymový

angl. enzyme catalogue, oficiální dokument nomenklaturní komise Mezinárodní společnosti pro biochemii a molekulární biologii, dostupný též na internetu (https://iubmb.qmul.ac.uk/enzyme/). Enzymy jsou zde rozděleny do sedmi tříd, dále podtříd a pod-podtříd (též skupin) především podle své substrátové a účinkové specifity. Každému enzymu je přiděleno čtyřmístné číslo (EC). Enzymový katalog je základní zdroj informací, umožňující orientaci ve světě enzymů.

» Biochemický slovník