katabolismus

angl. catabolismčást metabolismu, při níž dochází k rozkladu látek (zásobních látek nebo přijatých živin), jejichž přeměnami získává organismus energii (ve formě ATP), redukční ekvivalenty (NADPH) a substráty potřebné pro biosyntézu látek organismu vlastních (anabolismus). Do katabolických procesů může vstoupit velmi mnoho různých organických látek, vystupuje z nich naopak jen několik málo produktů.
Mezi hlavní katabolické procesy u aerobních chemoorganotrofů (např. savců, viz obr.) patří:
a) hydrolytické reakce, pomocí nichž jsou živiny a zásobní látky rozkládány na své složky;
b) glykolysa rozkládající glukosu (a ostatní monosacharidy) na pyruvát a následně na acetyl-CoA;
c) β-oxidace mastných kyselin, při níž vzniká acetyl-CoA;
d) rozklad aminokyselin a bází nukleových kyselin;
e) citrátový cyklus (má též anabolické funkce), kam vstupuje acetyl-CoA; acetylový zbytek se zde rozkládá na oxid uhličitý a současně vzniká aktivní vodík [H];
f) dýchací řetězec, kam vstupují vodíkové atomy (viz aktivní vodík) z předchozích procesů, aby byly za zisku energie v podobě ATP oxidovány na vodu;
g) pentosový cyklus, kde se rozkládá glukosa a jehož hlavním úkolem je dodávat redukční činidlo NADPH anabolickým redukčním procesům.

» Biochemický slovník