isoleucin

Ile nebo I, angl. isoleucine, proteinogenní esenciální aminokyselina. Postranní řetězec je silně hydrofobní a prostorově velmi náročný. Vedle threoninu je to jediná aminokyselina, která má v postranním řetězci stereogenní centrum; existují tedy čtyři možné stereoisomery, organismy však využívají pouze jediný z nich.

» Biochemický slovník