introny

angl. introns, nekódující sekvence DNA obsažené v genech eukaryot (srov. exon). V rámci posttranskripčních modifikací RNA jsou sestřihem z molekuly RNA odstraněny. Je to tedy část genu bez genetického obsahu. Funkce intronů, které jsou pravidelnou součástí genů eukaryot, není dosud plně pochopena.

» Biochemický slovník