inhibice

angl. inhibition, útlum, potlačení, zpomalení sledovaného děje působením určité látky, inhibitoru. Pro regulaci metabolismu je zejména významná inhibice klíčových enzymů, ale také transportu látek biologickou membránou či inhibice signálusignálních drahách.

» Biochemický slovník