informace genetická

angl. genetic information, komplexní informace, jež determinuje vznik všech znaků a vlastností charakterizujících daný organismus a určujích jeho genotyp. Jednotkami genetické informace jsou geny. Genetická informace je v buňce zakódována do pořadí nukleových bázíDNA (analogicky je hudba v digitálním záznamu zakódována do pořadí jedniček a nul na CD disku). Genetická informace jednotlivého organismu je velmi rozsáhlá a záleží na podmínkách, které její části se budou realizovat. Při dělení buněk se musí každé dceřinné buňce předat úplná genetická informace; proto při něm semikonzervativním mechanismem replikace vznikají dvě identické kopie DNA. Genetická informace uložená v DNA se realizuje procesem transkripce, při němž se na principu doplňkovosti bází syntetizují všechny pro buňku potřebné druhy RNA.

» Biochemický slovník