chromosom eukaryotní

angl. eukaryote chromosome, útvar v eukaryotní buňce tvořený molekulou DNA a bazickými proteiny (histony). Obsahuje základní genetický materiál buňky. Chromosomy jsou v průběhu dělení buněk viditelné optickým mikroskopem. Biologický druh obsahuje pro něj typickou sadu chromosomů (nazývá se karyotyp); změna jejich tvaru nebo počtu indikuje genetickou odchylku. Účelem existence chromosomů je usnadnit rovnoměrné rozdělení genetické informace do dceřiných buněk. Srovnej chromosom prokaryotní (nukleoid, viz též plasmidy).

» Biochemický slovník