chloroplasty

angl. chloroplasts, fotosyntetické organely vyšších rostlin. Podobně jako mitochondrie mají na povrchu dvojitou membránu. Vnitřní prostor (stroma) obsahuje membránové útvary, zvané thylakoidy, v nichž probíhá světlá fáze fotosyntézy (syntéza ATP a NADPH), zatímco ve stromatu jsou lokalizovány enzymy zajišťující průběh temné fáze (viz Calvinův cyklus) a následné metabolické procesy (glukogenese, syntéza škrobu). Stejně jako mitochondrie obsahují chloroplasty vlastní DNA a proteosyntetický aparát, podobný aparátu prokaryot.
» Biochemický slovník