histony

angl. histones, skupina bazických bílkovin v jádře eukaryotních buněk, kde vytvářejí nadmolekulové komplexy s DNA. Rozlišuje se pět typů histonů: H1, H2A, H2B, H3 a H4. Histony H2A, H2B, H3 a H4 tvoří vždy ve dvou kopiích oktamery, kolem nichž se obtáčí dvojšroubovicová DNA; tento útvar se nazývá nukleosom. Histon H1 je přítomen v menším množství než ostatní histony, a ačkoli je též vázán na DNA, není součástí nukleosomů. Histony se tak podílejí na uspořádání DNA v eukaryontním chromosomu do vlákna vyššího řádu.

» Biochemický slovník