glycerol

1,2,3-propantriol, též glycerin (zastaralý název), angl. glycerolHOCH2-CHOH-CH2OH; viskózní hygroskopická kapalina sladké chuti, dobře rozpustná ve vodě. Je součástí acylglycerolů (mono-, di- a triacylglyceroly, fosfatidy, lysofosfolipidy). Vyrábí se z tuků (esterů glycerolu s vyššími mastnými kyselinami) alkalickou hydrolýzou (je vedlejším produktem při výrobě mýdel); vyrobit jej lze též z propylenu nebo akroleinu. Používá se v kosmetice, potravinářství, farmacii, k výrobě alkydových pryskyřic a výbušnin. Vzniká v organismech jako produkt při trávení zmýdelnitelných lipidů nebo redukcí dihydroxyacetonfosfátu s následnou defosforylací. Do metabolismu vstupuje po aktivaci fosforylací, při níž vzniká sn-glycerol-3-fosfát, který může být dehydrogenací převeden na meziprodukty glykolysy (obvykle dihydroxyacetonfosfát), které mohou být katabolicky odbourány, nebo naopak vstoupit do následných anabolických procesů.

» Biochemický slovník