glutathion

zkr. GSH, angl. glutathione, tripeptid (γ-Glu-Cys-Gly) s netypickou peptidovou vazbou vycházející z γ-karboxylu glutamové kyseliny.
Nachází se v buňkách všech živočichů a většiny rostlin i bakterií v poměrně vysoké koncentraci (0,1 až 10 mmol/l). Působí jako kofaktor důležitých oxidoreduktas; může být oxidován tak, že mezi dvěma molekulami glutathionu vzniká disulfidový můstek (vzniká tak oxidovaný glutathion, zkr. GSSG). Poměr oxidovaného a redukovaného glutathionu určuje redoxní potenciál cytosolu. Glutathion se podílí na transportu některých aminokyselin do buněk.  Působí jako antioxidant (chrání před oxidačním stresem), neboť může být oxidován peroxidem vodíku: 2 GSH + H2O2 → GSSG + 2 H2O (enzym glutathionperoxidasa, EC 1.11.1.9); vzniklý oxidovaný glutathion je pak redukován: GSSG + NADPH + H+ → 2 GSH + NADP+ (glutathionreduktasa, EC 1.8.1.7).                                                                                                     

» Biochemický slovník