glukosa-6-fosfát

angl. glucose-6-phosphate, klíčový meziprodukt metabolismu sacharidů. Vzniká fosforylací glukosy (glukosa + ATP → glukosa-6-fosfát + ADP), jakož i vratnými isomeracemi z glukosa-1-fosfátu nebo z fruktosa-6-fosfátu. Hydrolytickým odštěpením fosfátové skupiny v endoplasmatickém retikulu z něj vzniká glukosa, dehydrogenací pomocí NADP+pentosovém cyklu 6-fosfoglukonolakton.
                                                                              

» Biochemický slovník