fotosyntéza

angl. photosynthesis, proces zahrnující zachycení energie světelného záření, její uložení ve formě energie chemických vazeb a její následné využití pro přeměnu anorganických látek (zejména CO2) na látky organické. Fotosyntéza je nejdůležitější biochemický proces na Zemi. Probíhá v zelených částech rostlin, fototrofních bakteriích a řasách. U eukaryot je lokalizována v chloroplastech, specializovaných organelách obsahujících chlorofyl. Ve vnitřních membránách chloroplastů (thylakoidech) jsou zakotveny dva typy fotosystémů absorbujících světelnou energii. Takto získaná energie je ve světlé fázi fotosyntézy přímo využita k redukci NADP+ na NADPH (viz fotoredukce), ale také uložena do formy proton-motivní síly a následně do chemické struktury ATP (viz fotofosforylace). Tyto látky jsou nezbytné pro následující temnou fázi fotosyntézy, kde se zabudovává CO2 (v Calvinově cyklu), ale také anorganický dusík a síra do organických sloučenin. Podle prvních kroků fixace CO2 dělíme rostliny na C3, C4 a CAM (viz rostliny C3, C4 a CAM).

» Biochemický slovník