fosfoadenosinfosfosulfát

přesněji 3´-fosfoadenosin-5´-fosfosulfát, angl. phosphoadenosine phosphosulphate, zkratka PAPS, aktivní sulfát, koenzym transferas přenášejících sulfátovou skupinu. Je zdrojem sulfátové skupiny při biosyntéze esterů kyseliny sírové (např. deriváty sacharidů, některé cerebrosidy).

» Biochemický slovník