fosfatasy

angl. phosphatases, skupina enzymů ze třídy hydrolas (EC 3.1.3.-), které odštěpují esterově vázaný zbytek kyseliny fosforečné. Například v glukogenesi se uplatňují při odštěpování fosfátového zbytku z fruktosa-1,6-bisfosfátu (fruktosa-1,6-bisfosfatasa, EC 3.1.3.11) a z glukosa-6-fosfátu (glukosa-6-fosfatasa, EC 3.1.3.9). Proteinfosfátfosfatasy hrají významnou roli při regulaci enzymové aktivity. V klinické biochemii se v krevním séru stanovují dva isoenzymy: aktivita alkalické fosfatasy (optimum pH nad 7, obvykle 8 až 9, EC 3.1.3.1) bývá zvýšena při onemocněních kostí, zatímco aktivita kyselé fosfatasy (optimum pH pod 7, obvykle 5 až 6, EC 3.1.3.2) při karcinomu prostaty.

» Biochemický slovník