ATP-synthasa

též F0F1-ATPasa, EC 7.1.2.2 (dříve EC 3.6.3.14), doporučený název f0f1-atpasa.01.jpgdvousložková ATPasa transportující H+, (angl. H+-transporting two-sector ATPase), enzym z třídy translokas, který s využitím energie proton-motivní síly zajišťuje ve vnitřní membráně mitochondrie syntézu ATP. Skládá se ze dvou nekovalentně spojených částí:
  • transmembránového kanálu (f0), tvořeného dvanácti jednotkami označenými c; umožňuje pasivní transport protonů z mezimembránového prostoru do matrix;
  •  oligomerní hlavice (f1), která zajišťuje vlastní reakci ADP + PiATP + H2O.
Zatímco oligomery f0 a f1 zaujímají vůči membráně stabilní pozici, stonek (na obr. podjednotky γ a ε) v důsledku pohybu protonů rotuje a vyvolává tak konformační změny v hlavici enzymu (dolní šipka ukazuje směr rotace). Podobný enzym stejného systémového zařazení mají respirující prokaryotacytoplasmatické membráně a rostliny v membráně thylakoidu (CF0CF1-ATPasa, též chloroplastová ATPasa). Za objasnění zásadního mechanismu enzymové syntézy adenosintrifosfátu získali roku 1997 P. D. Boyer a J. E. Walker Nobelovu cenu.

» Biochemický slovník