FAD

obecně užívaná zkratka pro flavinadenindinukleotid, kofaktor, jehož strukturní základ tvoří heterocyklická isoalloxazinová struktura. V oxidované formě je žlutý, redukcí (přijetím dvou atomů vodíku) přechází na bezbarvou formu. Isoalloxazin připojený na cukerný alkohol ribitol je vitamin B2 - riboflavin. FAD je prostetickou skupinou mnoha enzymů třídy oxidoreduktas, a to zejména oxidas (např. glukosaoxidasa), ale i dehydrogenas, které katalyzují odtržení dvou atomů vodíku z alkanového řetězce za vzniku dvojné vazby (např. sukcinátdehydrogenasa, EC 1.3.5.1, v citrátovém cyklu nebo acyl-CoA-dehydrogenasa, EC 1.3.8.1; EC 1.3.8.8 v β-oxidaci mastných kyselin). Podobnou funkci zastává i flavinmononukleotid (FMN, neobsahuje adenosinfosfát), významný zejména jako prostetická skupina kotveného komplexu I v dýchacím řetězci. Za výzkum flavonoidů a vitaminu B2 získal roku 1937 P. Karrer Nobelovu cenu.

                         

» Biochemický slovník