dihelix DNA

též dvojitý helix, dvojšroubovice nebo dvoušroubovice, angl. double helix, struktura, v níž jsou dva polydeoxyribonukleotidové řetězce, uspořádané protisměrně (ve smyslu orientace konců 3′→ 5′), svinuty do tvaru šroubovice kolem společné osy. Toto prostorové uspořádání je stabilizováno vzájemnými interakcemi sousedních pater bází jakož i vodíkovými můstky, které propojují komplementární báze obou řetězců. Dihelix DNA je poměrně proměnlivá prostorová struktura; může se různě ohýbat a natahovat. Funkčně nejvýznamnější změnou prostorové struktury DNA je částečné rozpletení, k němuž dochází při replikaci a transkripci. Za příspěvek k objasnění molekulární struktury nukleových kyselin a jejich významu pro přenos informace v živých systémech získali F. H. C. Crick, J. D. Watson a M. H. F. Wilkins roku 1962 Nobelovu cenu.
» Biochemický slovník