difosfát

též pyrofosfát nebo pyrrofosfát, angl. diphosphate, pyrophosphate nebo pyrrophosphate, anion kyseliny difosforečné, zkr. PPi. Vzniká působením ligas, tvořících AMP (např. aminoacyl-tRNA-ligasy), nebo při replikaci a transkripci, kdy se z nukleosidtrifosfátů odštěpuje difosfát a nukleosidmonofosfát se začleňuje do rostoucí nukleové kyseliny. Ve všech buňkách je přítomen enzym difosfatasa, který difosfát hydrolyticky štěpí.

» Biochemický slovník