dělení buněk

angl. cell division, základní biologický proces, jímž se buňky rozmnožují. Průběh buněčného cyklu je zakódován v genomu buňky. Při dělení buněk musí dojít k několika základním krokům:
  • zdvojení genetického materiálu (replikace DNA);
  • přesun nově vzniklých molekul DNA do oddělených oblastí buňky;
  • vytvoření přepážky oddělující dceřiné buňky.

» Biochemický slovník