cytosol

angl. cytosolkoncentrovaný vodný koloidní roztok makromolekul a nízkomolekulárních látek, tvořící tekutý obsah buňky; jeho součástí však nejsou buněčné organely. U prokaryot jsou pojmy cytosol a cytoplasma totožné; někteří autoři je jako synonyma používají i u eukaryot.

» Biochemický slovník