cytoskelet

angl. cytoskeleton, dynamický systém vláknitých struktur v cytosolu eukaryotních buněk. Tvoří jakousi kostru buňky a určuje její tvar; současně zajišťuje všechny druhy buněčného pohybu včetně pohybu organel a makromolekul. Je tvořen třemi typy bílkovinných vláken: mikrotubuly, intermediárními filamenty a mikrofilamenty. Také prokaryota mají cytoskelet , i když primitivnější než eukaryota; nacházíme u nich zejména homology aktinu a tubulinu a také bílkovinu flagellin, tvořící základ bakteriálních bičíků.

» Biochemický slovník