cystein

Cys nebo C, angl. cysteine, proteinogenní glukogenní aminokyselina. Může být syntetizován ze serinu, přičemž dodavatelem atomu síry je esenciální aminokyselina methionin; Cys je tedy podmíněně esenciální. Obsahuje thiolovou skupinu (-SH), která je velmi reaktivní a snadno se oxiduje za vzniku disulfidové vazby. Skupina SH dodává postrannímu řetězci Cys polární charakter; disociuje již ve slabě alkalickém prostředí (pKa≈ 8). Cys je součástí tripeptidu glutathionu, který se podílí na řadě intracelulárních oxidačně-redukčních reakcí. Dekarboxylací Cys vzniká významný biogenní amin cysteamin (viz koenzym A). Skupina SH cysteinu je součástí aktivního místa některých proteolytických enzymů (označují se cysteinové neboli SH-proteasyEC 3.4.22.-; EC 3.4.18.-)

» Biochemický slovník