aminokyseliny esenciální a neesenciální

angl. essential and non-essential amino acids, rozdělení proteinogenních aminokyselin podle toho, zda si je heterotrofní organismus dokáže sám syntetizovat, nebo zda je musí přijímat potravou. Pro člověka jsou esenciální aminokyseliny Val, Leu, Ile, Phe, Trp, His, Lys, Met a Thr, u novorozenců je kritický též Arg. Ostatní proteinogenní aminokyseliny nazýváme neesenciální. Poněkud problematické je zařazení aminokyseliny Tyr, která vzniká modifikací esenciálního Phe, a aminokyseliny Cys vznikajícího z Met; tyto aminokyseliny bývají někdy nazývány podmíněně esenciální. Uhlíková kostra ostatních neesenciálních aminokyselin vzniká z běžných metabolitů (pyruvátu, oxalacetátu, 2-oxoglutarátu či 3-fosfoglycerátu).

» Biochemický slovník