aktivátory enzymů

angl. enzyme activators, anorganické nebo organické efektory, které se mohou vratně navázat na enzym a různými mechanismy (vyvoláním změny konformace enzymu, vytěsněním inhibitoru, usnadněním vazby substrátu ap.) zvýšit aktivitu enzymu, tj. jeho schopnost přeměňovat substráty.

» Biochemický slovník