aktivace

angl. activation, převedení určité struktury (látky, buňky) z neaktivní do aktivní formy; např. aktivace krevních destiček pro jejich agregaci, aktivace proenzymů odštěpením části peptidového řetězce, aktivace enzymů vazbou aktivátoru či aktivace nereaktivních metabolitů (glukosaglukosa-6-fosfátUDP-glukosa, mastné kyselinyacyl-CoA, aminokyseliny → aminoacyl-tRNA apod.) pro vstup do metabolických drah.

» Biochemický slovník