ADP

adenosindifosfát, přesněji adenosin-5'-difosfát, angl. ADP (adenosine diphosphate), jeden ze základních buněčných energetických metabolitů (viz adenosinfosfáty). Vzniká především defosforylací ATP nebo fosforylací AMP (enzymem adenylátkinasou, EC 2.7.4.3); jeho fosforylací (substrátovou nebo membránovou fosforylací) vzniká ATP.

» Biochemický slovník