adenosinfosfáty

angl. adenosine phosphates, ribonukleotidy obsahující adenin, souhrnný název pro ATP, ADP, AMP a cAMP. Adenosintrifosfát (ATP) je nejdůležitější látkou, která zajišťuje skladování chemické volné energie v buňce; jeho štěpením (nejčastěji kinasami ze třídy transferas, ATPasami ze tříd hydrolas a translokas, isomerasami a ligasami) vzniká ADP nebo AMP. Štěpením ATP enzymem adenylátcyklasou vzniká cyklický AMP (cAMP). K syntéze ATPADP dochází v procesech substrátové fosforylace nebo membránové fosforylace; přechod AMP na ADP katalyzuje adenylátkinasa (EC 2.7.4.3AMP + ATP → 2 ADP). Adenosinfosfáty slouží též jako významné efektory regulačních enzymů; ATP je inhibitorem katabolických drah (zejména citrátového cyklu a glykolysy), ADP a AMP bývají naopak aktivátory těchto drah. Význam adenosinfosfátů pro energetické poměry je do té míry zásadní, že energetický stav buňky se vyjadřuje energetickým nábojem, který lze vypočítat z aktuálních intracelulárních koncentrací ATP, ADP a AMP.

» Biochemický slovník