adenosin

angl. adenosine, ribonukleosid odvozený od adeninu. Jeho 5´-fosforylované formy jsou adenosinfosfáty.               

» Biochemický slovník