ACP

a) zkratka pro acyl carrier protein; b) označení pro kyselou fosfatasu v klinické biochemii; c) moderní léčebná metoda využívající tělu vlastní (autologní) upravenou krevní plasmu (autologous conditioned plasma), obohacenou aktivovanými krevními destičkami a obsahující protizánětlivé a růstové faktory.

» Biochemický slovník