acylkoenzym A

angl. acyl-coenzyme A, též acyl-CoA nebo acyl-SCoA, aktivovaná forma mastné kyseliny (viz aktivace), která je thioesterovou vazbou navázána na koenzym A. Tyto deriváty vznikají reakcí katalyzovanou ligasou (EC 6.2.1.3; EC 6.2.1.10) z volných mastných kyselin a CoA. Jsou výchozími metabolity pro β-oxidaci mastných kyselin a pro biosyntézu lipidů (triacylglycerolů, fosfatidů, sfingolipidů apod.).

» Biochemický slovník