acidóza

angl. acidosis, patologický stav, při němž je pH krevní plasmy po delší dobu sníženo pod hodnotu 7,35. Respirační acidóza vzniká nedostatečným odstraňováním CO2 plícemi, metabolická acidóza hromaděním kyselin v krvi v důsledku intenzivního metabolismu (např. laktátu při vysokém svalovém výkonu) nebo v důsledku nedostatečného odstraňování kyselin ledvinami. Opakem acidózy je alkalóza.

» Biochemický slovník