acyl-CoA-oxidasa

angl. acyl-CoA oxidase (zkratka AOX), enzym (EC 1.3.3.6) katalyzující chemickou reakci: 
acyln-CoA + O→ enoyln-CoA + H2O2 (enoyln-CoA je méně oficiální název pro trans-2,3-dehydroacyl-CoA). Je to první enzym v peroxisomálním β-oxidačním systému (viz obr.), který je zodpovědný za katabolismus velmi dlouhých mastných kyselin (nad C20), dikarboxylových mastných kyselin, 2-methyl-rozvětvených mastných kyselin, prostaglandinů, leukotrienů a karboxylových postranních řetězců některých xenobiotik. V mitochondrii je obdobná reakce katalyzována membránovýcm enzymem acyl-CoA-dehydrogenasou (EC 1.3.8.7EC 1.3.8.8 nebo EC 1.3.8.9 - podle délky acylového řetězce): acyln-CoA + Q → enoyln-CoA + QH2

» Biochemický slovník