Fire Andrew Zachary

americký molekulární genetik (nar. 1959), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 2006) za objev RNA-interference – tlumení exprese genů dvouřetězcovou RNA (spolu s C. C. Mellem). Vystudoval matematiku (bakalářský stupeň); doktorát získal v roce 1983 z biologie. Patří k objevitelům RNA-interference, jednoho ze zásadních způsobů regulace exprese genů (viz též C. C. Mello). Tato metodika se dnes široce využívá ve výzkumu; umožňuje „vypnutí“ ("knock-out") určitých genů, čímž se prokáže, jakou funkci má protein, jehož expresi bylo takto zabráněno. Tato metodika se již testuje i pro léčebné účely; mohlo by se např. podařit „vypnout“ některé geny způsobující vysokou koncentraci cholesterolu v krvi apod. Tyto praktické postupy by byly relativně přijatelné i z etického hlediska, protože ve srovnání s postupy, kdy se do genomu vkládají nové geny (viz geneticky modifikované organismy), by se vkládaly pouze sekvence, které nekódují žádný protein.

» Biochemický slovník