Mitchell Peter

Peter D. Mitchellanglický biochemik (19201992), Nobelova cena (chemie, 1978) za příspěvek k pochopení přenosu biologické energie vypracováním chemiosmotické hypotézy. Studoval v Cambridge přírodní vědy včetně matematiky a biochemie. V roce 1955 přešel na univerzitu v Edinburgu, kde působil v zoologickém ústavu až do roku 1963. Poté se ze zdravotních důvodů uchýlil do soukromí a rekonstruoval zámek Glynn House v Cornwallu (západní Anglie), kde vybudoval velkou laboratoř. Spolu se spolupracovnicí Jennifer Moyle založil dobročinnou biologickou výzkumnou laboratoř nazvanou Glynn Research Ltd., kterou spolufinancoval se svým starším bratrem. Již v roce 1961 Mitchell postuloval, že tok elektronů enzymy dýchacího řetězce nebo elektron-transportního řetězce fotosyntézy pumpuje protony napříč membránou mitochondrií, chloroplastů nebo bakteriálních buněk. Výsledkem je vytvoření elektrochemického gradientu přes membránu, který právě Mitchell nazval proton-motivní síla. Syntéza ATP je pak poháněna zpětným tokem protonů transmembránovým enzymem (viz ATP-synthasa; bílkoviny membránové). Mitchellova chemiosmotická hypotéza byla zpočátku přijímána širší vědeckou komunitou velmi skepticky; postupně ji však všechny experimenty, které ji měly vyvrátit, naopak potvrdily.

» Biochemický slovník