Porter Rodney Robert

Rodney Robert Porter – Wikipedieanglický biochemik (19171985), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 1972) za určení chemické struktury protilátek (spolu s G. M. Edelmanem). V 50. a 60. letech studoval strukturu imunoglobulinu G (IgG). Pomocí enzymového štěpení papainem se mu podařilo rozdělit tuto velkou molekulu na funkčně odlišné domény. V mezidobí nezávisle pracující Edlmanova skupina zjistila, že molekula IgG je tvořena čtyřmi polypeptidovými řetězci. Porterovi se pak podařilo určit prostorovou strukturu celého proteinu, obsahujícího 1 300 aminokyselinových zbytků.

» Biochemický slovník