Nirenberg Marshall Warren

americký biochemik (19272010), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 1968) za objev genetického kódu a vysvětlení jeho funkce při syntéze bílkovin (spolu s R. W. Holleym a H. G. Khoranou). Vystudoval zoologii, později se plně věnoval biochemii a molekulové genetice. V roce 1959 začal studovat zásadní kroky, které vedou od DNA ke struktuře určité bílkoviny; tyto výzkumy vedly k závěru, že mRNA je zásadním mezičlánkem mezi genem a proteinem a že její studium by mohlo vést k objasnění genetického kódu. Podařilo se mu dále prokázat, že s výjimkou „nonsence kodonů“ (STOP-kodonů) každá možná trojice ribonukleotidů jednoznačně determinuje zařazení určité aminokyseliny do rostoucího polypeptidového řetězce.

» Biochemický slovník