Holley Robert William

Robert Holley.jpgamerický biochemik (1922–1993), Nobelova cena (za fyziologii a lékařství, 1968) za objev genetického kódu a vysvětlení jeho funkce při syntéze bílkovin (spolu s M. W. Nirenbergem a H. G. Khoranou). Vystudoval organickou chemii. V 60. letech se svými spolupracovníky prokázal, že molekuly tRNA spolurozhodují o zařazení požadované aminokyseliny při syntéze proteinů a vyvinul metody separace jednotlivých typů tRNA. V roce 1965 určil primární strukturu tRNAAla a ukázal, že struktury jednotlivých tRNA jsou sekvenčně homologní i strukturně homologní.

» Biochemický slovník