Zjednodušený taxonomický přehled a zařazení larválních stádií do jednotlivých hmyzích řádů a čeledí

Simplified taxonomic survey and enlistment of larval phases into subsequent genera and family of insects

Taxonomický pavouk pro Zjednodušený taxonomický přehled a zařazení larválních stádií do jednotlivých hmyzích řádů a čeledí

 
Obr. 1a: Zástupce skupiny hmyzu dvoukřídlí, pakomárovitých Chironomidae, larva pakomára.
Obr. 1b: Vajíčka pakomárů v detritu a hyfách mikromycet.
Obr. 1c: Vajíčka pakomárů v detritu a hyfách mikromycet.
Obr. 1d: Vajíčka hmyzu v detritu, foceno na exponovaném skle.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Zjednodušený taxonomický přehled a zařazení larválních stádií do jednotlivých hmyzích řádů a čeledí. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=Z028>