Zařazení vybraných rodů zelenivek třídy Chlorophyceae

Enlistment of selected genera of chlorococcal green algae class Chlorophyceae

Taxonomický pavouk pro Zařazení vybraných rodů zelenivek třídy Chlorophyceae

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Zařazení vybraných rodů zelenivek třídy Chlorophyceae. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=Z011>