LD50

LD50 (lethal dose)

LD50 představuje hodnotu tzv. letální dávky (lethal dorsis), která je vpravována přímo do organismu. Tato hodnota je využívána v legislativě pro dělení látek z hlediska jejich toxicity. Například látky tzv. silně toxické s označením T+ mají hodnotu LD50 < 25 mg·kg-1, látky tzv. toxické s označením T mají hodnotu LD50 25 – 200 mg·kg-1 a látky škodlivé s označením Xn mají hodnotu LD50 200 – 2 000 mg·kg-1.

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. LD50 . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=L002>