Lasturnatky

Seed shrimps

Příslušnost do skupiny korýšů podtřída lasturnatky Ostracoda.

Lasturnatky jsou velmi drobní živočichové s tělem ukrytým v dvouchlopňové skořápce. Tělní články splývají či jsou úplně redukované. Mají naupliové očko a pohybují se pomocí antenul a hrudních nožek. Zástupci jsou druhy Candona candida (bílá schránka fazolovitého tvaru, cca 1,2 mm, tykadla bez plovacích štětin, žijí na bahnitém dně), Notodromas monarcha (žlutavá schránka tvaru zaokrouhleného pětiúhelníku, výskyt v létě), Eucypris virens (2,2 mm velký, zelená hustě obrvená schránka, výskyt častý na jaře), Cypris opthalmica (viz Zástupci korýšů podtříd Phyllopoda, Ostracoda, Copepoda).

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Lasturnatky. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=L001>