Euglenales

Euglenales

Řád Euglenales s příslušností do třídy Euglenophyceae se vyznačuje bičíkovci volně plovoucími, s plazivým pohybem, bez chloroplastů a s fagotrofní (saprotrofní) výživou.

Příkladem řádu Euglenales je čeleď Astasiaceae. Buňky volně plovoucí pomocí jednoho či dvou bičíků, metabolické či pevné, tvar vřetenovitý, válcovitý, kulovitý, vejčitý, oválný a srpovitý. Stigma pouze u rodů Cyclidiopsis a Kawkinea. Výživa saprofytická, výjimečně animální. Zásobní látkou je paramylon. Některé rody jsou morfologicky paralelní typům čeledí Euglenaceae (viz krásnoočka).

Taxonomický pavouk pro Euglenales

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Euglenales. From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=E004>