Distomataceae

Distomataceae

Čeleď bičíkovců Distomataceae má zdvojené vnější i vnitřní orgány. Počet bičíků je 6 až 8, jejich uspořádaní je symetrické do protilehlých skupin, mají různou délku i funkci. Protoplast je hyalinní, buňky jsou velmi pružné, živě metabolické s rotačním pohybem. Žijí většinou paraziticky, menší část rodů žije v odpadních vodách se silným organickým znečištěním.

Taxonomický pavouk pro Distomataceae

  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Distomataceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=D003>