Chlorellaceae

Chlorellaceae

Zařazení vybraných rodů zelenivek čeledi Chlorellaceae.

Taxonomický pavouk pro Chlorellaceae

 
Obr. 1a: Zástupce zelených řas skupiny Chlorococcales, rod Oocystis.
Obr. 1b: Zástupce zelených řas skupiny Chlorococcales, rod Oocystis.
Obr. 1c: Zástupce zelených řas skupiny Chlorococcales, rod Oocystis.
 
Obr. 2: Zástupce zelených řas skupiny Chlorococcales, druh Ankistrodesmus gracilis.
 
Obr. 3: Zástupce zelených řas skupiny Chlorococcales, druh Monoraphidium griffithii.
 
Obr. 4: Zástupce zelených řas skupiny Chlorococcales, druh Tetraedron minimum.
  Grafy souvislostí do úrovně:      I graf      II graf      III graf

Citujte jako:  ŘÍHOVÁ AMBROŽOVÁ, J. Chlorellaceae . From Encyklopedie hydrobiologie : výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007. Available from www: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.html?p=C010>